www.nowregelingzeeland.nl

Ruimte voor je slogan

NOW 4U toelichting/aanvraag

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (verder: NOW). Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt (tenzij deze voorafgaande aan NOW-regeling was aangevraagd)Heeft u vragen over de NOW-regeling, neem dan contact met ons op via 06 30 79 72 81 (JuridischAdvies4U) of mail deze naar info@ja4u.nlWilt u dat wij namens u de aanvraag verzorgen, dat kan uiteraard ook en daarvoor hebben wij onderstaande gegevens van u nodig.

Wat hebben wij daarvoor nodig?

 • uw bedrijfsgegevens: naam bedrijf, vestigingsadres en plaats, gegevens van u als contactpersoon/rechtsgeldig vertegenwoordiger, uw telefoonnummer alsmede uw e-mailadres
 • LET WEL: we ontvangen ook graag een scan van het Identiteitsbewijs van de contactpersoon/ rechtsgeldig vertegenwoordiger
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingsnummer van de werknemer
  Voor ieder loonheffingennummer moet een aparte aanvraag ingediend worden.
 • vermeld de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding)
  Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Wat voor tegemoetkoming kunt dan van het UWV verwachten?
De tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet in vergelijking tot het gemiddelde in 2019 en maximaal 90% van de loonsom. Bijv.
- als in vergelijking 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever; 
- als in vergelijking 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever. 
Op basis van de aanvraag zal het UWV normaal gesproken een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Let op: achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Op basis daarvan wordt de definitieve tegemoetkoming bepaald. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt dus nog een correctie plaats op basis van de werkelijke daling in omzet en de eventuele daling van de loonsom.

Tot 10 aanvragen rekenen wij € 249,-; 

U kunt deze informatie mailen naar info@ja4u.nl

We gaan vervolgens voor u aan de slag.

dhr mr R.J. van der Zee

vestiging Goes        : Stationsplein 9-11

vestiging Vlissingen: Industrieweg 1-3

t. 06 30 79 72 81

e. info@ja4u.nl